Hanehalkı 2018 Yılını Nasıl Geçirdi

Blog > Haberler > Hanehalkı 2018 Yılını Nasıl Geçirdi

Hanehalkı 2018 Yılını Nasıl Geçirdi?

TÜİK tarafından hazırlanan, 2018 yılı “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması”nın sonuçları açıklandı. Türkiye’deki bilişim teknolojilerine ve internete erişim ile bunların kullanım durumlarının yaşa ve cinsiyete göre incelendiği araştırma, pazarlama uzmanları için mühim detaylar barındırıyor. Verilere göre 16-74 yaş grubundaki bireylerde, 2017 yılında bilgisayar ve internet kullanımı sırasıyla %56,6 ve %66,8 iken 2018 yılında bu veri sırasıyla %59,6 ve %72,9 oldu. Bilgisayar ve internet kullanımI 16-74 yaş grubundaki erkeklerde %68,6 ve %80,4 iken, kadınlarda %50,6 ve %65,5 idi. Geçtiğimiz yıl her on hanenin sekizi internet erişim imkânına sahip oldu. Bilgisayar ve internet kullanımı oranının bir önceki yıla göre daha da artması internette daha fazla potansiyel müşterinin gezindiğinin göstergesi oldu.

E-Ticaret Umut Vadediyor

Sonuçlara bakıldığında internet üzerinden satın alma davranışı cinsiyete göre erkeklerde %33,6, kadınlarda %25. Bu oranlar bir önceki yılın aynı döneminde sırası ile %29 ve %20,9 idi. Cinsiyete göre internet üzerinden alışveriş yapma oranı kadınlarda erkeklere göre daha az olsada yeni dönemde internet alışverişinin kadınların güvenini kazananacağını öngörmekteyiz. İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin %65,2’si giyim ve spor malzemesi satın alıyor. Bunu %31,9 ile seyahat bileti, araç kiralama vb. %26,8 ile ev eşyası (mobilya, oyuncak, beyaz eşya, vb.; tüketici elektroniği hariç), %22,1 ile gıda maddeleri veya günlük gereksinimler ve %20,6 ile kitap, dergi, gazete (e- kitap dahil) takip ediyor. Giyim ve spor malzemeleri hem erkekler hem de kadınlar tarafından sırasıyla %55,9 ve %77,3 ile internet üzerinden en çok satın alınan ürün grubu oluyor. Cinsiyete göre en az satın alınan ürün grubu ise erkeklerde %4,6 ile ilaç olurken, kadınlarda %2,8 ile oyun yazılımı, diğer bilgisayar yazılımı ve yazılım güncellemeler idi.

Bürge Örkmez
The author: Bürge Örkmez
Okunacak yorum yok